OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Barbora Richterová - BOBA uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a spoločnosťou Barbora Richterová - BOBA. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi - pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť Barbora Richterová - BOBA riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

PREČO TIETO ÚDAJE POTREBUJEME?

Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely Barbora Richterová - BOBA a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Spoločnosť Barbora Richterová - BOBA sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.

AKO MÔŽEM ZMENIŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na e-mail boba.richterova@gmail.com alebo boba@zahradnictvoboba.sk

Zároveň, na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť Barbora Richterová - BOBA ich nebude ďalej spracovávať.

 

Ak si neželáte naďalej dostávať newsletter od zahradnictvoboba.sk, odber noviniek môžete zrušiť kliknutím na „odhlásenie” v dolnej časti newslettra. Spoločnosť Barbora Richterová - BOBA si za prevedenú akciu neúčtuje žiadny poplatok.